Een voorbeeld van een kleine ORC , zowel in afmeting als prestatie.

Fabrikant: Enogia.  (www.Enogia.com)

Een interesante toepassing voor het in eigen beheer produceren van stroom uit (rest)warmte.

Het gebruik van een ORC voor de productie van stroom wordt in Nederland weinig toegepast helaas. De oorzaak is dat de beschikbare restwarmte toch nog tenminste een temperatuur van 80/90 graden moet hebben om stroom te kunnen opwekken. Een ORC heeft niet alleen (rest)warmte nodig als bron, maar vraagt gelijktijdig ook om een continue bron om te koelen. Het netto rendement van de ORC en dus de stroomopbrengst is er bij gebaat dat de koeling qua temperatuur zo laag mogelijk is.

Feitelijk werkt de ORC als een omgekeerde warmtepomp.

De warme bron wordt 5-10 graden kouder en de koude bron wordt 5-10 graden warmer waarbij in tegenstelling tot een warmtepomp nu stroom wordt geproduceerd.Vanuit economisch perspectief is een ORC alleen een optie als de de (rest)warmtebron geen toepassing kent en er dus sprake is van niet nuttig inzetbare warmte.